vormgeving boekenStichting Boekgroep Noord-Groningen (SBNG)
Winnaar van de Culturele prijs 2008 van de gemeente Eemsmond.
Het team bestaat uit:
Jan de Boer
- auteur,
Louis Stiller -
auteur/eindredacteur,
Henk van Welzen -
uitgever,
Gerard Oostra -
fotograaf/beeldredacteur en
Wim Witteveen -
vormgever.

Aan de boeken Warffum zo ’t is, zo ’t was en
Tuinieren op niveau
werkte
Geert Klok mee
als tekst- en eindredacteur.


 
Jubileumboek
 
Ons nieuwste project verschijnt in april 2018; het boek over de Hogeland spoorlijn: Sporen door het Hoge land.
 

Sporen door het Hogeland

Waardevolle gebonden- en rijk geillustreerde uitgave, volledig in FC.
Formaat 24,5 x 27,5 cm, hard cover, 496 pagina’s.

Op 16 augustus 1893 reed de eerste trein op het traject Sauwerd – Roodeschool. Dit betekent dat in augustus 2018 de lijn Sauwerd – Roodeschool 125 jaar bestaat! De Stichting Boekgroep Noord-Groningen heeft, om dat te vieren, het initiatief genomen om een jubileumboek te maken. Niet zomaar een herdenkingsboek over het spoor en de trein, maar een boek met allerlei verhalen, wetenswaardigheden en anekdotes rond dit noordelijkste treintraject van Nederland.

 Sporen door het Hogeland

 

 


 

 

 

 

Onderwerpen die worden behandeld:

 - het spoortracé en het landschap - de cultuur van het spoor - goederen- en personenvervoer - restauraties en koffiehuizen - stations- en treinpersoneel - de rol van rijk, provincie en gemeenten - veiligheid en techniek - het spoor in de oorlogen - leefbaarheid en toekomst

Ook de Eemshaven met zijn dynamische bedrijvigheid, krijgt in het laatste deel van het boek veel aandacht, omdat dit jubileumboek tegelijkertijd zal verschijnen met de opening in 2018 van het laatste en nieuwste deel van het tracé: Roodeschool – Eemshaven. Station ‘Eemshaven’ zal dan op de kaart van het Nederlandse spoorwegennet prijken.


Informatie en voorintekening: Stichting Boekgroep Noord-Groningen Stationsweg 9, 9989 BT Warffum of sbngwarffum@gmail.com

 Meer info en bestelling kan ook via de website: www.sporendoorhethogeland.nlDe boeken die we tot nu toe hebben gemaakt:


Warffum zo ’t is, zo ’t was, 544 pag. fc (2008),

Tuinieren op niveau, 208 pag. fc (2010) en

Dijkrijk, 272 pag. fc (2011)


Deze boeken kunt u via de contactpagina bestellen door te vermelden

welk boek(en), uw naam en adres, telefoonnummer, het boek(en) opgehaald wordt(en) of dat u het via de post wilt ontvangen.


Tuinieren op niveau kost 29,95 euro, exclusief verzend- of bezorgkosten. Dit bedrag over maken op rekeningnummer NL58RABO0367450143 t.n.v. dhr J. de Boer te Warffum.


Warffum zo ’t is, zo ’t was kost 39,95 euro en

Dijkrijk kost 39,50 euro exclusief verzend- of bezorgkosten.

De kosten voor deze boeken kunt u over maken op rekeningnummer van Canis Advies NL48INGB0007528199 t.n.v. dhr H van Welzen.Warffum zo ’t is, zo ’t was,

544 pag. fc (2008).Tuinieren op niveau, 208 pag. fc (2010).Dijkrijk, 272 pag. fc (2011).
http://www.noordpolder200jaar.nl
In opdracht van IJsclub De Ondersteuning Middelie:


Een IJsclub voor het dorp, 184 pag. Zwart met steunkleur (2005)

 Alle rechten voorbehouden.